Jak często należy wykonywać serwis kas fiskalnych?


Obowiązek posiadania kas fiskalnych regulują przepisy. Zgodnie z nimi tego rodzaju urządzenia muszą się znaleźć w każdym przedsiębiorstwie, które zajmuje się sprzedażą towarów lub usług osobom fizycznym. Korzystanie z kas fiskalnych to jednak nie wszystko. Na przedsiębiorcach ciążą również dodatkowe obowiązki wynikające z użytkowania kas. Jednym z nich jest serwis urządzeń w określonych odstępach czasowych. Jego zaniechanie może nieść poważne konsekwencje, dlatego, aby ich uniknąć, warto wiedzieć, w jakich terminach należy dokonywać przeglądów kas fiskalnych.

Kiedy należy serwisować kasy fiskalne?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów przeglądy techniczne kas fiskalnych powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa lata. Najczęściej jednak przedsiębiorcy zlecają serwis urządzeń każdego roku. W niektórych przypadkach odstępy czasowe między przeglądami są krótsze. Wpływają na to intensywność eksploatacji kas fiskalnych oraz warunki pracy panujące w pomieszczeniu, w którym korzysta się z urządzeń. Do takich czynników można zaliczyć np. zapylenie powietrza czy wysokość temperatury. Serwisu kas fiskalnych nie wykonuje się osobiście. Zadanie to zleca się serwisantom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia w zakresie serwisu kas fiskalnych we Wrocławiu posiada nasza firma KAS-TECH.

Jak wygląda przegląd techniczny kas fiskalnych?

Regularne przeglądy techniczne kas fiskalnych dotyczą:

- sprawdzenia stanu plomb i obudowy kas,

- weryfikacji pracy akumulatorów wewnętrznego zasilania urządzeń lub stanu baterii,

- sprawdzenia stanu płyty głównej,

- oceny poprawności działania wyświetlacza,

- oceny stanu pamięci fiskalnej,

- oceny poprawności działania kasy w zakresie wystawiania dokumentów,

- weryfikacji czytelności dokumentów fiskalnych,

- oceny zgodności z zapisami w dokumentacji.

Każdy taki przegląd musi zostać udokumentowany. W przypadku kas stacjonarnych zakończenie serwisu wiąże się z umieszczeniem informacji o jego wykonaniu w książce kasy. Z kolei w przypadku kas fiskalnych online takie informacje zapisuje się najczęściej w pamięci fiskalnej.

Wróć