Jak często serwisować kasy fiskalne?


Kasy fiskalne obowiązują już od dawna. Z każdym rokiem przybywa jednak branż, które mają obowiązek ich posiadania. Chodzi głównie o to, żeby rejestrowana była sprzedaż towarów i usług. Dzięki kasie fiskalnej każda transakcja handlowa jest udokumentowana. Firma, osiągająca obrót w wysokości 20 tys. zł rocznie, jest zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej. Sklep, który musi ewidencjonować transakcje za pomocą kasy fiskalnej, wybiera odpowiednie urządzenie i zgłasza jego zakup do Urzędu Skarbowego.

Kasa fiskalna powinna być najwyższej jakości. Kasy fiskalne KAS-TECH są nowoczesne, małe, solidne i proste w obsłudze, a także ergonomiczne i funkcjonalne. Posiadają dodatkowe klawisze skrótu, czytelny wyświetlacz i niezawodny akumulator. Można do nich podpiąć szufladę kasjerską a poprzez złącze USB skaner kodów kreskowych lub komputer. Ponadto są ekonomiczne i przenośne, dzięki czemu idealnie spełniają swoje zadanie w placówkach usługowych i sprzedaży mobilnej. Niewielkich rozmiarów kasy, są lekkie i wytrzymałe, mają wydajne akumulatory i wiele innych właściwości. Dzięki swoim zaletom cieszą się zainteresowaniem stoisk targowych i parkingów oraz małych placówek stacjonarnych – sklepów, zakładów usługowych i gastronomicznych.

W KAS-TECH znajdziesz kasę fiskalną opartą o dotykowy panel z systemem Android z zaawansowanym, intuicyjnym oprogramowaniem. W naszej ofercie urządzeń mamy również kasy działające samodzielnie i stanowiące element systemu kasowego oraz kasy fiskalne połączone z wagą elektroniczną.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

W tym roku z ulgi na zakup kasy fiskalnej skorzysta przedsiębiorca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz w koniecznym terminie rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej online. Dobrowolnie i po raz pierwszy wprowadził kasę rejestrującą online i ma prawo odliczyć od podatku zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł.

Podatnik VAT może rozliczyć zwrot za zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy. Może też rozliczyć zwrot, w terminie późniejszym. Chcąc go otrzymać, musi złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego. Ulga na zakup kasy fiskalnej podlega jednak zwrotowi, jeśli na przykład podatnik w określonym terminie nie dokona obowiązkowego przeglądu technicznego lub nie dopełni obowiązku zapewnienia połączenia kasy online z Centralnym Repozytorium Kas. Kasę fiskalną należy poddawać przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż co 2 lata. Jeśli jest potrzeba, można przeglądu dokonywać częściej. Za przegląd jest odpowiedzialny właściciel kasy fiskalnej.

Obowiązek serwisowania kas fiskalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów wszystkie kasy fiskalne wymagają okresowego serwisowania. Przegląd Techniczny należy wykonywać co dwa lata, chyba że istnieją inne przesłanki do skrócenia tego okresu, chociażby trudne warunki pracy kasy, a w tym między innymi duże zapylenie powietrza czy niskie temperatury panujące w pomieszczeniu.

W ramach serwisu kas fiskalnych sprawdzamy: stan plomb i obudowy kasy, zgodność z zapisami w dokumentacji, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy kasy, poprawność działania kasy, stan płyty głównej i pamięci fiskalnej oraz stan techniczny akumulatorów wewnętrznego zasilania kasy. Każdy przegląd właściciel musi zarejestrować w książce kasy, co pozwala na kontrolowanie i dotrzymanie wszystkich ważnych terminów w związku z jej serwisowaniem. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany we własnym zakresie pilnować terminu sprawdzenia kasy fiskalnej. Za brak przeglądu grozi kara finansowa ze strony Urzędu Skarbowego, która wynosi 300 zł i utrata prawa do ulgi na kasę. Z uwagi na koniec każdego kwartału serwisy mają obowiązek przekazywania do Urzędu Skarbowego informacji, dotyczących wykonanych przeglądów, nawet drobna zwłoka będzie objęta karą.

Wróć