Jakie branże mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej online?


Obowiązek posiadania kas fiskalnych dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które oferuje produkty lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Początkowo wiązał się z koniecznością użytkowania tradycyjnych kas fiskalnych. Jednak od 2020 roku w życie weszły zmiany, zgodnie z którymi część przedsiębiorców została zobowiązana do wymiany urządzeń na kasy fiskalne online. W 2021 roku zmiany objęły kolejne branże. Kto dziś podlega obowiązkowi rejestracji transakcji na kasach fiskalnych online? Sprawdźmy.

Kogo dotyczy obowiązek korzystania z kas fiskalnych online?

Zmiany w przepisach z 2020 roku zobowiązały do wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne online przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i paliwowej. W związku z tym do posiadania kas fiskalnych online zostali zobligowani:

  • właściciele warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych,
  • przedsiębiorcy, zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od stycznia 2021 roku do tej grupy dołączyli także właściciele hoteli i restauracji. Takim obowiązkiem zostali też objęci sprzedawcy węgla, brykietu i innych paliw stałych. Od lipca 2021 roku konieczność rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej online dotyczy również:

  • właścicieli salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
  • właścicieli firm budowlanych,
  • przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak lekarze, stomatolodzy czy prawnicy,
  • przedsiębiorców świadczących usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, czyli np. siłowni lub klubów fitness.

Czy każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do zakupu nowej kasy fiskalnej?

Wymienione grupy zawodowe obecnie mają bezwzględny obowiązek korzystania z kas fiskalnych online. Od 2023 roku zobowiązani będą do tego jednak wszyscy, również ci, którzy zgodnie z przepisami ustawy o VAT mogą nadal korzystać z tradycyjnych kas. Stare kasy fiskalne pozostaną w użytku do końca 2022 roku. Po tym czasie mają zostać wycofane ze sprzedaży, a ich miejsce na stałe mają zająć kasy fiskalne online.

Wróć