Na jakiej zasadzie działają kasy fiskalne online?


Nie każda branża obarczona jest koniecznością posiadania w firmie kasy fiskalnej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych — w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł — podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas. Taki stan prawny obowiązuje do końca 2021 roku.

Kiedy obowiązywać będzie kasa fiskalna online?

Otwierając firmę, należy sprawdzić, czy czasem prowadzona działalność nie będzie wymagała stosowania kasy fiskalnej. Powinna być ona dopasowana modelem do wielkości i rodzaju działalności i ceny, jaką można przeznaczyć na jej zakup.

Co do zasady firmy sprzedające usługi i towary organizacjom i firmom nie potrzebują kasy fiskalnej — rozliczają się one przy wykorzystaniu rachunków i faktur. Kasy fiskalne online komunikują się Centralnym Rejestrem Kas (inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z tego względu potrzebują stałego dostępu do internetu. Do poprawnej współpracy z CRK wystarczy jedynie połączenie z właściwie skonfigurowaną siecią. Od maja 2019 roku każdy przedsiębiorca może podjąć decyzję o nabyciu kasy fiskalnej online, stopniowo ten rodzaj kas wypiera tradycyjne modele działające offline.

Kto musi mieć kasy fiskalne online?

Obecnie obowiązek posiadania kas online dotyczy branży motoryzacyjnej, a także podmiotów sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy i gaz napędzający silniki spalinowe, podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem i krótkoterminowym wynajmem miejsc noclegowych oraz sprzedażą węgla w celach opałowych. Od 1 lipca 2021 roku obowiązek posiadania kas fiskalnych dotyczy podmiotów oferujących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, a także związane ze wstępem do miejsc służących poprawie sprawności fizycznej i opiekę medyczną.

Tradycyjne urządzenia fiskalne będą stopniowo wycofywane i zastępowane urządzeniami online do 31 grudnia 2022 roku.

Wróć